25 січня 2018 р. о 9:00 відбудеться чергове засідання кафедри історії України (ауд. 1/614)

ПОРЯДОК ДНЯ

1. Обговорення і затвердження дисциплін вибіркової частини навчальних планів набору 2018 р. (доп. голова НМК доц. Репан О. А.)
2. Затвердження звіту з виконання навчального навантаження у І семестрі 2017/18 н.р. (Форма 4) (доп. зав. каф. проф. Святець Ю. А.)
3. Обговорення і затвердження змін у навантаженні НПП на ІІ семестр 2017/18 н.р. (Форма 3) (доп. зав. каф. проф. Святець Ю. А.)
4. Обговорення результатів захисту дипломних робіт за освітнім рівнем «магістр» спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форм навчання
(доп. заступник голови ЕК проф. Світленко С. І.).
5. Різне