ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ імені Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ГО «ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно зДер­жав­­­­ним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським національним історичним музеєм іме­ні Д. І. Явор­­ницького, Дніпропетровським обласним осередком Національної спілки краєзнавців Ук­раї­ни, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей та ГО «Інс­ти­тут суспільних досліджень» 19 квітня 2019 року проводять ХІ Дніпропетровську обласну істо­ри­ко-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • теоретико-методологічні та методичні проблеми вивчення історії регіону;
  • історія міст і сіл;
  • історичні постаті краю;
  • суспільно-політичні рухи;
  • освіта, наука і культура населених пунктів краю;
  • соціально-економічний розвиток регіону;
  • археологічні старожитності;
  • усна історія Дніпровського Надпоріжжя.

Оргкомітет конференції просить Вас до 1 лютого 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції звідомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом не більше 0,5 др. арк., набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу формату rtf. за зазначеною електронною адресою та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для студентів і аспірантів обов’язкова рекомендація  наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійською мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури,що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці публікації. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць. Мате­ріа­ли, які надійшли після зазначеного терміну (1 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимогам  до фахових видань, не будуть розглядатися.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – власним коштом.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет. Відповідальний секретар оргкомітету – доц. Шахрайчук Ігор Антонович.

Контактні телефони: 8(056) 374-98-60, 8(056) 374-98-62.

E-mail: hist_ukr@dnu.dp.ua; hist_ukr_dnu@i.ua                                                                                             Оргкомітет конференції