Афіша ІФ ДНУ. 2019

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВСТУПАЙТЕ НА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ!

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 2019 РОКУ – ЦЕ:

1. Органічний сплав гуманітарної та природничої галузей:
– здобуття глибоких знань у ході сучасних лекцій, творчої праці на семінарських заняттях, цікавої індивідуальної й самостійної роботи за участю 11 докторів історичних та педагогічних наук, професорів; близько 30 кандидатів історичних, географічних та педагогічних наук, доцентів;
– закріплення фундаментальних теоретичних знань на літніх й зимових навчальних практиках: археологічно-етнографічній та загальногеографічній (1 курс), краєзнавчій (2 курс), архівно-музейній (3 курс), педагогічній (4 курс), асистентській (6 курс);
– студентська наукова робота у студентському науковому товаристві, написання статей у студентський збірник наукових праць «Історичні етюди» та у факультетські фахові видання, виступи на наукових конференціях, засіданнях науково-дослідних гуртків, змагання на студентських олімпіадах та конкурсах студентських робіт з історії;
– самовдосконалення в органах студентського самоврядування;
– творчі зустрічі з провідними науковцями України і світу; екскурсії по історичних та географічних місцях країни та світу; цікаве спілкування під час неповторних свят: Урочистих зборів, присвячених вступу на І курс, Дня першокурсника, Дня студента, Дня історичного факультету, Дня науки, творчих конкурсів: інтелектуального з історії, географії, поетичного, малюнка, фотографії; здоровий спосіб життя і змістовне дозвілля.

2. Сучасні гуманітарні та природничі спеціальності:
– навчання за спеціальностями (освітніми програмами): 014 – Середня освіта (Історія), 014 – Середня освіта (географія), 032 – Історія та археологія, 106 – Географія (географія), 106 (географія рекреації та туризму), 242 – Туризм (туризм).

3. Галузі та підприємства роботи та навчання випускників спеціальностей факультету:
– загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї);
– профільні кафедри, науково-дослідні та навчальні лабораторії закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації;
– археологічні наукові експедиції;
– державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви;
– архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків;
– обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури;
– національні та державні музейні установи;
– туристична сфера;
– органи державної влади та управління, місцевого самоврядування.
– продовження навчання в аспірантурі за третім (освітньо-науковим) рівнем.

4. До послуг студентів: гуртожиток № 2, Наукова бібліотека, Палац спорту, Палац студентів, Ботанічний сад, гуртки, секції, клуби тощо.

Шановні абітурієнти!
Сучасний історичний факультет нашого університету – це міцний сплав традицій та інновацій, досвіду та молодості, професіоналізму, патріотизму й порядності.
НЕ ВТРАТЬТЕ СВІЙ ЖИТТЄВИЙ ШАНС ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПОШУКУ ІСТОРИЧНОЇ ІСТИНИ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ !