19 квітня 2022 року в онлайн режимі (з 15.45 — 16.45) у двох секціях на кафедрі історії України історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара було проведено студентську наукову конференцію за підсумками НДР за 2021 рік. Відповідно до програми конференції у названому науково-академічному заході взяло участь 10 студентів ІІ-IV курсів бакалавратури (по 5 студентів на секцію), які репрезентували 4-х наукових керівників кафедри (проф. С. Світленка, проф. Т. Литвинову, проф. Ю. Святця, проф. О. Нікілєва).

Визнано найкращими доповіді студентів:

  • В. Свідовського (ІІ курс) «Дмитро Дорошенко та Вʼячеслав Липинський: компаративний аналіз формування світогляду» (наук. керівник — проф. С. Світленко)
  • Ю. Чабан (ІІІ курс) «Жінка очима чоловіка (за наративами дворянства Лівобережної України)» (наук. керівниця – проф. Т. Литвинова)
  • .

22 квітня 2022 року в он-лайн режимі (16.00-17.30) відбулося логічне продовження конференції — презентація академічних звітів з НДР викладачами та аспірантами кафедри історії України. Під час проведення заходу науково-педагогічні працівники кафедри з 10-ти запланованих виголосили 9 доповідей (за винятком доц. О. Репана, який служить у лавах ЗСУ).

Оригінальним змістом та формою подачі матеріалу вирізнялися доповіді:

  • доц. О. Посунько «Почуття і емоції у судовій документації кінця XVIII – першої половини XIX ст.: особливості виявлення і фіксації»;
  • проф. С. Світленка «Категорії історичного часу та історичного простору в процесі пізнання історії України»;
  • проф. Ю. Святця «Інформаційний потенціал просопографічної бази даних “Жертви Голодомору 1932–1933 рр. на Дніпропетровщині”».

Заплановані у програмі конференції виступи аспірантів кафедри відповідали рівню академічних кваліфікаційних (дисертаційних) робіт. Одна запланована аспірантська доповідь не була прочитана у силу поважної причини (асп. О. Малишко служить у лавах ЗСУ).