Титульна сторінка Програми XII міжнародного симпозіуму з аграрної історії19-20 квітня 2023 р. професори кафедри історії України Литвинова Т. Ф., Нікілєв О. Ф., Святець Ю. А. та аспірант Малишко О. О. взяли участь в роботі XII Міжнародного симпозіуму із аграрної історії, що організовано Науково-дослідним інститутом селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
19 квітня 2023 р. професорка Литвинова Т. Ф. та здобувач вищої освіти доктора філософії Малишко О. О. зробили спільну доповідь “Господарські заняття як повсякденні практики дворянства Лівобережної України першої половини ХІХ ст.” на секції “Аграризм: «селянський світ»/«селянська культура»; аграристські практики” (світлина 1). Професор Нікілєв О. Ф. виголосив доповідь “Реалії повсякдення повоєнного українського села: житлово-комунальний вимір (1945 р. – початок 1950-х рр.)” на секції “Етнокультурне буття, духовність і світогляд українського селянства” (світлина 2). Професор Святець Ю. А. репрезентував “Демографічний аналіз смертності населення Дніпропетровщини під час Голодомору 1932-1933 рр. на основі просопографічної бази даних” на секції “Голоди 1921 – 1923 рр., 1946 – 1947 рр., Голодомор-геноцид 1932 – 1932 рр.” (світлина 3).

Секція

Світлина 1. Проф. Литвинова Т. Ф. та аспірант Малишко О. О. на засіданні секції
“Аграризм: «селянський світ»/«селянська культура»; аграристські практики”


Секція

Світлина 2. Професор Нікілєв О. Ф. на засіданні секції
“Етнокультурне буття, духовність і світогляд українського селянства”


Засідання секції

ФотоСвітлина 3. Доповідь професора Святця Ю. А. “Демографічний аналіз смертності населення Дніпропетровщини
під час Голодомору 1932-1933 рр. на основі просопографічної бази даних” на засіданні секції “Голоди 1921 – 1923 рр.,
1946 – 1947 рр., Голодомор-геноцид 1932 – 1932 рр.”


Всі світлини (с) Науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького