КОСТЕНКО Володимир Іванович

КОСТЕНКО Володимир Іванович

КОСТЕНКО Володимир Іванович, народ. 25 січня 1949 р. у м. Оріхів Запорізької обл. у родині вчителів.

Після закінчення школи Володимир Іванович рік працював на місцевому заводі. 1968 р. був призваний до армії, служив у 1968-1970 роках в Чехословаччині. Після демобілізації вступив на підготовче відділення Дніпропетровського державного університету (ДДУ). У 1971-1976 роках навчався в ДДУ. За часів навчання здобув медаль Академії Наук СРСР за найкращу студентську роботу. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті археології АН УРСР. Науковий ступінь кандидата історичних наук присвоєно 17 лютого 1981 р. Працював заступником декана історичного факультету, у 1993-1996 роках – завідувачем кафедри історії України ДДУ. Помер 22 листопада 1996 р. у м. Дніпропетровськ.

Основні публікації:
Костенко В. И. Сарматы в Нижнем Поднепровье (по материалам Усть-Каменского могильника). Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1993. 152 с.

Література: 
Ковальова І. Ф., Нікілєв О. Ф. Слово про колегу. Історія та культура Подніпров’я. Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. С.3-5.

Ресурси:
КОСТЕНКО Володимир Іванович