ПОСУНЬКО Ольга Миколаївна

ПОСУНЬКО Ольга Миколаївна

ПОСУНЬКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Народилася 31.03.1970 р. у родині сільської інтелігенції в с. Диківка Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. У 1987 р. закінчила із золотою медаллю Диківську  СШ.

У 1995 р. закінчила Дніпропетровський державний університет (ДДУ) за спеціальністю «Історія». Впродовж 1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі ДДУ по кафедрі історії України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Історія Нової Сербії та Словʼяносербії (1751–1764 рр.)» (науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Швидько Г. К.) захистила у 1998 р.

Працювала викладачем кафедри історії України (1996–2001); доценткою тієї ж кафедри (2001–2018). Вчене звання доцента кафедри історії України надане у 2005 р. Від 2017 до 2020 р. – в докторантурі (наук. консультант – д-р іст. наук, проф. Литвинова Т. Ф.). Від серпня 2020 р. – завідувачка кафедри історії України. Читала навчальні курси: «Історія України», «Історична географія України», «Історія права України», «Історія української культури». За час роботи на кафедрі була заступницею завідувача кафедри з навчальної роботи, секретарем вченої ради історичного факультету (2003–2007; 2011–2016).

Авторка близько 70 наукових та науково-методичних публікацій. Напрями наукових інтересів: «Соціальна історія Південної України XVIII–XIX ст.», «Колонізаційні процеси на Півдні України у XVIII–XIX ст.», «Історія права України», «Історія повсякдення: регіональні виміри».

Основні праці: Посунько, О. М., 2002. Историjа Нове Србиjе и Славеносрбиjе. Нови Сад: Србско-украjинско друшество, 182 с.; Мільчев, В. та Посунько, О., упорядн., 2005. Канцелярія Новосербського корпусу. В: Джерела з історії Південної України. Запоріжжя. Т. 7. 442 с.; Посунько, О. М., 2013. Посібник до вивчення курсу «Історична географія України». Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 32 с.; Посунько, О. М., 2017. «…В рассуждении женскаго полу моего неудобно…». Захист майнових інтересів жінок у судах Катеринославського намісництва у 80–90-х рр. XVIII ст. Соціум. Альманах соціальної історії, вип. 13-14, сс. 215–234; Посунько, О. Н., 2018. «Детские преступления» и преступления против детей в судебной практике последней четверти XVIII века (по материалам Государственного архива Днепропетровской области). Tabularium Historiae. Bydgoszcz, vol. 3, pp. 125–152.