Наші видання

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Про журнал

Universum Historiae at Archeologiae

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Roxolania Historĭca
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ


The History of Oles Honchar Dnipro National University
Iсторiя Днiпровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара. 1918 – 2018 (2018)


Historical memory of Dnipropetrovsk region
Історична пам’ять Дніпропетровщини (2012)

КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Серія джерел з історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Alma mater», заснована у 2013 р.

 

Усна історiя Днiпропетровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара

Oral History of the Oles Honchar Dnipro National University

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Світленко Сергій Іванович


The Ukrainian 19th Century
Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти (2018)


Dmytro Yavornytsky
Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві (2017)

 

ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького . 6.11.2020, м. Дніпро: тези доповідей / відп. ред. д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко. Дніпро: Ліра, 2020. 176 с.

 

ХІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя»

ХІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя», 09.11.–12.11. 2021, м. Дніпро: матеріали доповідей / відп. ред. д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко. Дніпро: Ліра, 2021. 308 с.