Наші видання

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Про журнал

Universum Historiae at Archeologiae

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Roxolania Historĭca
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ


The History of Oles Honchar Dnipro National University
Iсторiя Днiпровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара. 1918 – 2018 (2018)


Historical memory of Dnipropetrovsk region
Історична пам’ять Дніпропетровщини (2012)

КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Серія джерел з історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Alma mater», заснована у 2013 р.

 

Усна історiя Днiпропетровського нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара

Oral History of the Oles Honchar Dnipro National University

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1569-1572, 1574 роки

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Світленко Сергій Іванович


The Ukrainian 19th Century
Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти (2018)


Dmytro Yavornytsky
Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві (2017)

 

ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького . 6.11.2020, м. Дніпро: тези доповідей / відп. ред. д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко. Дніпро: Ліра, 2020. 176 с.

 

ХІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя»

ХІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя», 09.11.–12.11. 2021, м. Дніпро: матеріали доповідей / відп. ред. д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко. Дніпро: Ліра, 2021. 308 с.