Universum Historiae et Archeologiae

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Universum Historiae et Archeologiae

The Universe of History and Archaeology

Універсум історії та археології

Универсум истории и археологии

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія» у 2018 р. отримав нову назву “Universum Historiae et Archeologiae”.

Головний редактор: доктор історичних наук, професор Світленко Сергій Іванович
Науковий секретар: доктор історичних наук, професор Святець Юрій Анатолійович

Засновник і видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Журнал зареєстровано
Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23413–13253ПР від 24.05.2018 р.).

Журнал перереєстровано і включено до чинного переліку наукових видань (категорія В), в яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук зі спеціальності 032 Історія та археологія:
Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України № 1412 від 18.12.2018 р.)

Адреса редколегії: просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна

Контактний телефон головного редактора: +38 056 3749860.
E-mail

  • головний редактор: svitlenko@gmail.com
  • науковий секретар: yurysvyatets@gmail.com
  • редколегія: editor@via.dp.ua

URL журналу: http://www.via.dp.ua

Журнал зареєстрований у наукометричних базах та репозиторіях:
Web of Science (Emerging Sources Citation Index, 2017)
Index Copernicus International (ICV 2017 – 78,67)
Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
WorldCat
CrossRef
International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (ICIJIFI)
Journal Factor
The Journal Impact Factor
Eurasian Scientific Journal Index
Academic Recourse Index
Cosmos Impact Factor
Elektronisch Zeitschriftenbibliothek
World Catalogue of Scientific Journals
Open Academic Journals Index
Vernadsky National Library of Ukraine, Scientific Indexing Service.

Журнал друкується на історичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з 1993 р.

Журнал публікує дослідження поточних тенденцій та історичної русистики та славістики, розвиває традиційні студії з німецької історії, питання історіографії та джерелознавства з історії України, розвідки з археології України.

Основні структурні розділи журналу:
Теорія, методологія, історіософія
Історія України
Всесвітня історія
Історіографія та джерелознавство
Археологія
Портрети істориків
Рецензії
Огляди