НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

Перший курс

Давня та нова історія України

Історія української культури

Другий курс

Давня та нова історія України

Історичне краєзнавство

Третій курс

Новітня історія України

Кліометрика

Інтелектуальна історія України давньої доби та Середньовіччя

Четвертий курс

Українські козацькі формування та кримські татари на Великому Кордоні (XV-XVIII ст.)

Історична географія України

Соціальна історія України

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”

Історична інформатика

Історіософія історії України

Історія українського національного руху ХХ ст.

Етнокультурна історія України

Науковий семінар “Актуальні проблеми історії України”

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ”

Сучасні інформаційні технології історичних досліджень

Стратегії історичного дослідження

Актуальні проблеми історії України

Спецкурс за темою дисертації