КАЮК Світлана Миколаївна

Каюк Світлана Миколаївна

КАЮК Світлана Миколаївна,  народ. 1970 р., м. Бахмут Донецької області, Україна. У 1987 р. закінчила середню школу № 11 м. Артемівськ Донецької області з золотою медаллю. У 1987–1992 рр. навчалась на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Історія». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Задунайська Січ (1775-1828 рр.)» (наук. керівник – д. і. н., проф. Г. К. Швидько) захистила 26.11.1999 р. Вчене звання доцента присвоєне 2012 р. Протягом 1992–1995 рр. – асистент кафедри історії України Дніпропетровського державного університету, 1995–2001 рр. – викладач, від 2001 р. – до тепер. часу – доцент кафедри історії України ДНУ ім. Олеся Гончара. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Читає навчальні курси: «Українські козаки і кримські татари на Великому Кордоні у XV – XVIII ст.», «Давня та нова історія України (середина XIV – середина XVII ст.)», «Історія України», «Історія української культури», «Історія українського суспільства», «Історія та культура України». Напрями наукових інтересів: історія запорозького козацтва, турецький та татарський чинник української історії, історія південно-української ділянки Фронтиру. Від 1998 р. очолює історичне відділення Дніпропетровського регіонального відділення Малої академії наук України. Нагороди: «Відмінник освіти України» (2007 р.). Відповідальний секретар наукового збірника «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Посібник до вивчення курсу «Давня і нова історія України (середина XIV – середина XVII ст.)». Д., 2012; Знищення Запорозької Січі і доля П. Калнишевського // Січеславський альманах. Зб. наук. пр. Дніпропетров. відділення Наук.-дослід. Ін-ту козацтва Ін-ту історії України НАН України. Д., 2006. Вип. 2. С. 12–19; Люди Фронтиру в умовах війни: початок російсько-турецької війни 1806-1812 рр. у житті запорозького козацтва // Міждисциплінарні гуманіт. студії. Серія: Іст. науки. К., 2015. Вип. 2. С. 64–72; Задунайська Січ: участь запорожців у політичних подіях Османської імперії кінця XVIII – початку XІХ ст. // Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500–1800 рр.). İstanbul, 2015. S. 803–812; Карантинні установи як інституції, або фронтирне населення в нових державних умовах // Чорноморська минувшина. Зап. Відділу історії козацтва на півдні України. О., 2016. Вип. 11. С. 24–38; Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII – на початку XIX ст. // Міждисциплінарні гуманіт. студії. Серія: Іст. науки. К., 2017. Вип. 3. С. 147–155.

Література про науково-педагогічного працівника:
Каюк Світлана Миколаївна // Дослідники історії Південної України: біобібліограф. довідник / упоряд. Ігор Лиман. К., 2016. Том 2. С.198-200.