КОВАЛЬСЬКА-ПАВЕЛКО Ірина Миколаївна

КОВАЛЬСЬКА-ПАВЕЛКО Ірина Миколаївна

КОВАЛЬСКА-ПАВЕЛКО Ірина Миколаївна, 1963 р. народж., м. Львів, Україна, з сімʼї освітян.

У 1980 р. закінчила СШ № 28 в м. Дніпропетровську. У 1980–1985 рр. навчалась на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, який закінчила з відзнакою. Здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

Протягом 1993–1995 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 2001 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м, Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Колокол» О. І. Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Швидько Г. К.). У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.

Від 1985 р. розпочала викладацьку діяльність у Дніпропетровському політехнікумі на посаді викладача історії та суспільствознавства. Від 1999 до 2020 р. працювала на кафедрі української історії та етнополітики Дніпропетровського державного університету (ДДУ) спочатку на посаді викладача, а від 2002 р. – на посаді доцента. Від вересня 2020 р. працює на посаді доцента кафедри історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ).

Протягом 2003–2007 рр. виконувала обовʼязки заступника декана історичного факультету з навчальної роботи. Від 2007 до 2020 р. – заступниця завідувача кафедри української історії та етнополітики ДНУ. Від 2017 р. обрана й виконує обвʼязки секретаря вченої ради історичного факультету.

Викладала дисципліни «Історія та культура України», «Історія України», «Історія державності України», «Історія та теорія політичних партій».

Коло наукових інтересів: проблеми історичної памʼяті; політичні партії в Наддніпрянській Україні наприкінці XIX – початку XX ст.; історія вищої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини XIX – початку XX ст.

Авторка понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці:

Ковальська-Павелко, І. М., 2018. Ідентичності містян Дніпра: історичний, етнічний,
релігійний та політико-владний вимір. В: Кривошеїн, В. В., ред., 2018. Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві. Місто Дніпро. Монографія. В 2 т. Дніпропетровськ: ЛізуновПрес, т. 1, сс. 108–142.

Ковальська-Павелко, І. М., 2018. Історична і соціальна памʼять. В: Шляхов, О. Б., ред., 2018. Проблеми політичної історії України. Збірник наукових праць. Дніпро, сс. 280–289. Доступно: .

Чепурко, О. О., Ковальська-Павелко, І. М. та Яценко, В. Я., 2018. Посібник до вивчення курсу «Історія та культура України». Дніпро: РВВ ДНУ.

Ковальська-Павелко, І. М., 2017. Політичні ідеї представників реалізму та неореалізму. В: Хома, Н. М., ред., 2017. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи. Підручник. У 2 т. Львів: Новий світ – 2000. Т. 2: Доктринальний підхід, сс. 393–417.

Ковальська-Павелко, І. М., 2017. Історична памʼять у пропедевтичному дискурсі. Шляхов, О. Б., ред., 2017. Проблеми політичної історії України. Збірник наукових праць. Дніпро, сс. 243–255.

Ковальська-Павелко, І. М., 2016. Реформування історичної освіти та мотивація фахового вибору. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, № 3(30), сс. 154–163. Доступно: .

Профілі:
ORCID
ResearcherID
Google Scholar