НІКІЛЄВ Олександр Федорович

Нікілєв Олександр Федорович

НІКІЛЄВ Олександр Федорович, народ. 1953 р. у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., Україна, в сім’ї робітників. Протягом 1960–1970 рр. навчався у СШ № 32 м. Дніпродзержинська. У 1974–1979 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету за фахом «Історія», здобув кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». Протягом 1981–1984 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії СРСР та УРСР Дніпропетровського державного університету. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Підготовка кадрів для аграрного виробництва Українського РСР у системі вищої сільськогосподарської освіти. 1971–1980 рр.» (наук. керівник – д. і. н., проф. Д. П. Пойда) захистив 1984 р., доктора історичних наук на тему «Виробнича інтелігенція українського села: формування соціальної верстви (середина 1940-х – середина 1960-х рр.)» (наук. консультант – д. і. н., проф. В. С. Чишко) – 2009 р. Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено 1985 р., доктора історичних наук – 2009 р. Вчене звання доцента присвоєне 1989 р., професора – 2010 р. Протягом 1984–1988 рр. працював на посаді викладача кафедри історії КПРС Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, 1988–1989 рр. – викладача, згодом доцента кафедри історії СРСР та УРСР Дніпропетровського державного університету, 1989–2010 – доцента кафедри історії України Дніпропетровського національного університету, від 2010 р. – до теп. часу – професором кафедри історії України Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Автор понад 160 наукових та науково-методичних публікацій. Читав навчальні курси: «Історія України», «Новітня історія України», «Аграрна історія України», «Соціальна історія українського села ХХ століття», «Етнокультурна історія України», «Історія українського національного  руху ХХ ст.», «Історія української культури», «Історична географія України», «Історичне краєзнавство», «Основи права». Напрями наукових інтересів: «Аграрна історія», «Соціальна історія України», «Сучасна історія України», «Історія Другої світової війни на теренах України», «Історичне краєзнавство», «Етнокультурна історія України». Член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара. Підготував 5 кандидатів наук. Член редакційних колегій наукових видань: «Грані», «Проблеми політичної історії України», «Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження», «Вісник аграрної історії», «Питання аграрної історії України і Росії».

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви.  Середина 1940-х – середина 1960-х рр.: моногр. Д., 2004; Село і його працівники у контексті комуністичної теорії та практики її реалізації в середині 1940-х – середині 1960-х рр. // Пробл. політ. історії України: [зб. наук. праць]. Д., 2008. Вип. 3; Посібник до вивчення курсу «Новітня історія України» / укл.: О. В. Іщенко, О. Ф. Нікілєв, С. І. Світленко, Ю. А. Святець. Д., 2011; Ліквідація МТС в Україні: сподівання  та  наслідки (соціально-кадровий вимір) // Наддніпрянська Україна: іст. процеси, події, постаті: [зб. наук. праць]. Д., 2014. Вип. 12; Колгоспи України  в системі відносин з державою у перші повоєнні роки // Наддніпрянська Україна: іст. процеси, події, постаті: [зб. наук. праць]. Д., 2015. Вип.13; Українське село за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941 – осінь 1944 рр.)// Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки» [зб. наук. ст.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 3.

Профілі:
ORCID
ResearcherID
Google Scholar