РЕПАН Олег Анатолійович

Репан Олег Анатолійович

РЕПАН Олег Анатолійович народ. 1973 р. у родині службовців. Закінчив середню загальноосвітню школу  № 14 м. Дніпропетровськ у 1990 р. Протягом 1990–1995 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Історія», здобув кваліфікацію «викладач історії». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735–1739 рр.» (науковий керівник – к.і.н., доц. Литвинова Тетяна Федорівна) захистив 2003 р. Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджене 2003 р., вчене звання доцента присвоєно 2007 р. Протягом 1995–2004 рр. працював викладачем кафедри історії України Дніпропетровського державного університету, від 2004 р. до теп. часу працює доцентом кафедри історії України Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Має 56 наукових та навчально-методичних публікацій. Читав навчальні курси: «Історія міжнародних зв’язків України», «Історія України», «Історичне краєзнавство», «Історична біографістика». Напрями наукових інтересів: історія лівобережного та запорозького козацтва у XVIII ст.; історичне краєзнавство; антропологічні аспекти історії ОУН та УПА. Науковий керівник 1 аспіранта. Член редакційних колегій збірників наукових праць «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження» та «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті». Учасник АТО (2014). Заступник декана історичного факультету з міжнародних зв’язків (2018-2019).

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Палімпсест: поселення XVI-XVIII ст. в історії Дніпропетровська: моногр. / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. К., 2008; Іржа на лезі: Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735–1739 рр.: моногр. К., 2009; «Шпетная окказия» варвинського сотника Павла Ладинського // Соціум. Альманах соціальної історії. К., 2005. Вип. 5. С. 217–222;  Методичні вказівки до курсу «Давня та нова історія України». Тема «Українське козацтво ХV–ХVІІІ ст.». Д., 2005; Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць. Д., 2009. Вип. 8. С. 233–239; Легальні та нелегальні методи боротьби Коша Запорозької Січі із Старосамарською сотнею Полтавського полку // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. К., 2014. С. 203–212.