ВАЩЕНКО Володимир Володимирович

ВАЩЕНКО Володимир Володимирович, народ. 1971 р., м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., Україна у родині службовців. Протягом 1978-1988 рр. здобув загальну середню освіту у СШ № 8 м. Новомосковськ. Протягом 1988–1993 навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Історія», здобув кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». Навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету на кафедрі історіографії та джерелознавства у 1993­1996 рр. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст..» (наук. керівники – д.і.н., проф. М. П. Ковальський, д.і.н., проф. В.В. Підгаєцький) захистив 1998 р., доктора історичних наук на тему «Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції» (наук. консультанти – д.і.н., проф. В. В. Підгаєцький, д.і.н., проф. І. І. Колесник) – 2009 р. Присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук 1999 р., доктора історичних наук – 2010 р., вчене звання старшого наукового співробітника – 2007 р. Протягом 1998–2011 рр. працював науковим співробітником НДЛ компʼютерних технологій історичних досліджень, 2011–2014 рр. – професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, від 2014 р. до тепер. часу – професор кафедри історії України історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара. Виконував обовʼязки заступника декана історичного факультету з наукової роботи (2011–2012).  Автор 68 наукових та навчально-методичних публікацій. Читав такі навчальні курси: «Історія української культури», «Історіософія історії України», «Давня та нова історія України», «Актуальні проблеми сучасної української історіографії», «Історична емблематика», «Інтелектуальна історія України Давньої доби та Середньовіччя», «Українська культура в контексті світової культури», «Психобіографістика». Напрями наукових інтересів: «Психоісторія», «Методологія історії», «Текстологія», «Інтелектуальна історія», «Історіографія історії ХІХ – ХХ ст.». Від 2017 р. член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара. Науковий керівник аспіранта освітнього рівня «доктор філософії» (від 2017 р.). Член редакційної колегії електронного історичного журналу «Scriptorium Nostrum» (http://sn.kspu.edu/index.php/sn/index).

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Лекції з української історичної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський): моногр. Д., 1998; Неврастенія: непрочитані історії (сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського): моногр. Д., 2002; Від самопрезентації до методології: пси­хо­біо­іс­торіо­гра­фічний вимір історіописання М. Грушевського. Д., 2007; Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. Історія. Філософія. Політологія. 2014. Вип. 6. C. 25–31; (Українські) історики, політичні генерації та (радянська) влада: нова аналітична структура радянської історії // Історик і Влада: колект. моногр.  К., 2016. C. 77–131; «Human body» as an «historical artefact»: some problems of posthumanistic «symbolic economy» of things // Florilegium historicum amicorum munera. Gdańsk, 2016. S. 31-45.

Література про науково-педагогічного працівника:
Зашкільняк Л. О. Новий погляд на українську історіографію XIX – початку XX століття [Рецензія на: В. Ващенко. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX століття (M.I. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський)] // Укр. гуманіт. огляд. К., 1999. Вип. 1. С. 13-23; Куделко С. М. Сторінки непрочитаної історії  [Рецензія на монографію В. В. Ващенка «Неврастенія: непрочитані історії»] // Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. Харків. історіограф. зб. Х., 2003. Вип. 6. С. 185–186.