СВІТЛЕНКО Сергій Іванович

Світленко Сергій Іванович

СВІТЛЕНКО Сергій Іванович, народ. 7.07.1957 р. у Дніпропетровську (нині – Дніпро) в сім’ї інженерів-службовців, українець.

Середню освіту здобув у СШ № 26 Дніпропетровська (1974). У 1974–1979 рр. Навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету (1974–1979). Здобув диплом з відзнакою (1979). Учитель історії та суспільствознавства в СШ № 58 м. Дніпропетровськ (1979 – 1982).

У 1982–1985 рр. – Аспірант кафедри історії СРСР та УРСР ДДУ (1982–1985). Захистив кандидатську дисертацію «Деятельность типографий общероссийского революционного подполья на Украине в буржуазно-демократический период освободительного движения (1861–1895 гг.)» (Дніпропетровськ, ДДУ,1986). Кандидат історичних наук (1987). У 1985–1987 рр. – Асистент (1985–1987), викладач кафедри історії СРСР і УРСР (1987–1989) ДДУ. Заступник декана історичного факультету з навчальної роботи (1987–1988). Доцент кафедри історії СРСР та УРСР, затим кафедри історії СРСР, кафедри російської історії ДДУ (1989–1994). Отримав учене звання доцента (кафедра історії СРСР) (1990). Докторант ДДУ (1994–1997). Завідувач кафедри історії України ДДУ (ДНУ) (1997–2010). Захистив докторську дисертацію «Народництво в Наддніпрянській Україні 60 – 80-х років ХІХ століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії» (Дніпропетровськ, ДНУ, 2000). Доктор історичних наук (2001). Професор (кафедра історії України) (2002). Декан історичного факультету ДНУ (з 2002). Дійсний член Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (2003).

Як професор кафедри історії України, розробив лекційні курси для студентів: «Давня і нова історії України (кінець ХVІІІ–початок ХХ ст.)», «Історіософія історії України» та для аспірантів: «Актуальні проблеми історії України», «Стратегії історичного дослідження».

Наукові інтереси: історія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., історіографія, джерелознавство, археографія, історіософія, історико-краєзнавчі аспекти історії суспільного руху Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст.

Автор і співавтор понад 680 наукових, навчально-методичних праць, публіцистичних та поетичних публікацій, зокрема 12 монографій, 19 навчальних посібників, посібників, курсів та конспектів лекцій, 4 документальних збірників. Учасник бл. 200 наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Розробив концепцію поліваріантності народництва в Наддніпрянщині 60-80-х рр. ХІХ ст., білінійну й поліцентричну концепцію урбогенезису м. Дніпро, концепцію топонімічної реформи в м. Дніпро 2015–2016 рр.

Член вченої ради ДНУ (з 2002). З 2003 р. – член (з 2004 р. – заступник голови) спеціалізованої вченої ради з історії при ДНУ. Член експертної ради з історії ВАК і ДАК України (2004–2008, 2014–2015). З 2008 р. – Експерт Наукової ради МОН України (2008–2011), вчений секретар секції НР МОНУ (2011 – 2015), заст. голови секції НР МОНУ ( з 2015). Член Атестаційної колегії МОНУ (2010 – 2011). Підготував 15 кандидатів історичних наук, науковий консультант одного доктора історичних наук.

Відповідальний (головний) редактор журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія» (2002-2017), збірників наукових праць: «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (2001–2017, вип. 1–15), «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження» (2004–2017, вип. 1–15). Член редакційних колегій таких видань, як «Бористен», «Грані», «Ейдос», «Проблеми політичної історії України» та ін. Член Наукового товариства ім. Шевченка та Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 1999). Голова осередку НТШ у Дніпрі (Дніпропетровську) (з 2006). Дійсний член НТШ (2017). Відмінник освіти України (2007), Заслужений працівник освіти України (2008).

Основні праці:
Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Аналіз публікацій документальних джерел: моногр. (Д., 1995); Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії: моногр. (Д., 1999); Суспільний рух на Катеринославщині у 50–80-х рр. ХІХ ст.: моногр. (Д., 2006); Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр. (Д., 2007); Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область / відп. ред. С. І. Світленко (Д., 2008) (співавт.); Історична пам’ять Дніпропетровщини: колект. моногр. (Д., 2012) (співавт.); Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. – Т. 1. – (Д., 2013. – 2-е вид., 2016) (співавт.); Те ж саме. – Т. 2. – (Д., 2016) (співавт.); Те ж саме. Т. 3. (Д,, 2017) (співавт.); Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві: моногр. (Д., 2015, 2017); Історик і влада: колект. моногр. / відп. ред. В. Смолій; творчий керівн. проекту І. Колесник. (К., 2016). – (співавтори – В. Андрєєв, О. Богдашина та ін.); Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918–2018. 5-е вид., перероб. і доп.: колект. моногр. (Д,, 2018) (співавт.); Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 1918 – 2018: біобібліограф. довідник. 3-є вид., перероб. і доп. (Д,, 2018) (співавт.); Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти: зб. наук. праць (Д., 2018).

Просилання:
Світленко Сергій Іванович

Профілі:
ORCID
ResearcherID
Google Scholar